SAISON 1957-1958

Corse Matin
Corse Matin
Corse Matin
Corse Matin

SAISON 1980-1981

Corse Matin
Corse Matin

Debout : Daniel Bouzik , Zahagaoui , Dumè Pantalacci , Jean Marie Bombardi , Dédé Ricciardi , Charly Capia ,   et Jean François Pergola et Dominique Maurizi . Accroupis : Gilbert Nani , Honoré Muraccioli , Paul Paoli , Jean Guy Mattei et Jean Jean Picchini

SAISON 1981-1982

en haut de gauche a droite nono ricciardi felix paoli charly capia jean-marie bombardi dominique pantalacci josé nicoli zagaoui jean -guy mattei gilbert nani en bas de gauche a droite jean-françois pergola paul paoli jeannot biancardini bati vangioni patrick rossi fred mazelli

Corse Matin
Corse Matin

SAISON 1982-1983

Corse Matin
Corse Matin

haut G à Dte Paoli P, Pergola , Foued , Dumè Pantalacci, Félix Paoli, Bapti Vangioni, ?, Gilbert Nanni

Bas G à Dte, Fred Mazelly, Nicoli ,?, Jean-Marie Bombardi, Jean-Guy Mattei,  Jeannot Biancardini

Debout g a d(andreani a,paoli p,capia c,nicoli j,rossi r,paoli f,assis de g a d nanni g,toracca à,mazelly f,vangioni b,vangioni j,rossi p,Biancardini j

SAISON 1983-1984

Corse Matin
Corse Matin

SAISON 1984-1985

La Corse Le Provençal
La Corse Le Provençal

Match à erbajolo contre le fccb. Debout : mazelly andre. Bombardi Jean marie. .poggi Jean andre. Biancardini jeannot. Mazelly fred .luchini Jean louis.giordani Jean pierre..En bas vangioni jean torracca Augustin. .giorgi Christophe gambotti Simon vangioni baby leschi Alain

SAISON 1985-1986

Corse Matin
Corse Matin
En haut à gauche à droite
chouki, andré mazelly, jeannot biancardini, christophe giorgi,uscida
accroupis toussaint agostini, jean jean carlotti, manfuelli,batti vangioni, alain leschi, augustin toracca.

 

SAISON 1986-1987

Corse Matin
Corse Matin
Corse Matin
Corse Matin

En haut à gauche..André MAZELLY., Foued , ..Simon gambotti. ..François casanova....Laurent Marchetti .Chouky ,.jean pierre cristofari. .en bas à gauche.: Jean Paul Guidicelli,..jean Jean carlotti. Manfruelli,..Augustin torracca..jo Bertrand

Réserve 1986-1987

La Corse Le Provençal
La Corse Le Provençal

Debout : André Mazelly , Laurent Marchetti , Djourich , Jacques Cecchini , Toussaint Agostini ,François Manfruelli ,Jean Pierre Cristofari Accroupis : Christophe Giorgi , Simon gambotti ,Augustin Toracca, Alain Leschi , Bati Vangioni Jean Jean Carlotti , Foued L'hayem

Réserve

Corse Matin
Corse Matin

SAISON 1987-1988

Corse Matin
Corse Matin

Debout:Baralini Raphael,Marchetti Laurent,Lopes Marcel,Pré,  Fili,Casanova François,

Accroupis : Boualem Akalai, Toracca Augustin, , guidicelli jp,Bindi José, Cecchini !

EQUIPE RESERVE
EQUIPE RESERVE

Le regretté Charles fraticelli, Boualem Boubou Akalai , Jean-mi Raphael Battesti , Patrick soudier, Jean-Paul Giudicelli, Laurent Marchetti , jean-noel Carlotti, Jose Bindi , François Casanova, Jean-Pierre cristofari, Lucien pergolla. Félix vanucchi, le regretté Antoine Carlotti, Pierrot biancardini, Simon gambotti, Hyacinthe nicoli, Augustin toracca

SAISON 1989-1990

Corse Matin
Corse Matin

Debout : Ginou Franceschetti , Raphael Barallini , Marcel Nicoli , x , Laurent Marchetti , Stéphane Natalini , Dalcoletto et Jean Louis Luccini Accroupis : Carlu Nicoli , Jean Paul Guidicelli (?) , Augustin Paganelli , Tinou Agostini , Jean Christian Carlotti et Simon Gambotti

Corse Matin
Corse Matin

Debout : Carlu Nicoli, Marcel Nicoli ,Muraccioli f,Marchetti l, lopes m, barralini r, accroupis g à d guidicelli 'jp, paganelli, Carlotti j Jean, Muracciole m, dalcoletto

La Corse Le Provençal
La Corse Le Provençal

Debout : Carlu Nicoli , Marcel Nicoli , x , Marcel Lopes , Raphael Barrallini, Ginou Franceschetti et François Muraccioli . Accroupis : Augustin Paganelli , Jean Paul Guidicelli,, Tinou Agostini , Jean Christian Carlotti , Marco Muracciole et Laurent Marchetti

SAISON 1990-1991

Corse Matin
Corse Matin
EQUIPE RESERVE
EQUIPE RESERVE

SAISON 1991-1992

Corse Matin
Corse Matin

SAISON 1992-1993

Corse Matin
Corse Matin

Debout,biancardini (coach),pre, Jean Michel Battesti, soudier p,dominicci p,guerrini,biancardini,le pdt...
Accroupis : Giudicelli, Patrick Pietri, Alain Soudier, dominicci f,vangioni,santoni,giaccobetti

SAISON 1994-1995

Corse Matin
Corse Matin

En haut de G a D : Capia muraccioli Fraticelli dominici santoni Battesti dominici assis de G a D: Guidicelli Biancardini rossi Pietri dominici Paoli coach : Félix Paoli

SAISON 1995-1996

Corse Matin
Corse Matin

Debout de gauche a droite,fraticelli pdt,jl santoni, Denis Biancardini,jm dominici,p pantalacci, Pascal Pietri, a leymarie, Jean-Michel Battesti, biancardini coach-accroupis de gauche a droite,a fraticelli,m dahri,a torraca,a leschi,f diminici,jp guerini,l risterucci

SAISON 1995-1996 (PH C)

Corse Matin
Corse Matin

HAUT DE GAUCHE A DROITE le president c.fraticelli jm dominicci p.pietri i.marchetti a;fraticelli jl.santoni d.biancardini f.muraccioli jm.battesti entraineur jeannot biancardini EN BAS DE GAUCHE A DROITE p.pifferini h.boufarki dit le chameau jp.guidicelli a.toracca a.leschi f.d angeli m.dahri

Corse Matin
Corse Matin

Debout : Jm dominici,Pascal Pietri, Laurent marchetti,a fraticelli,jl santoni, Denis Biancardini, f muraccioli,h, Jean Michel Battesti 

Accroupis :boufarki, jp guidicelli,Augustin Torraca, a leschi,d angeli et m darhi.

SAISON 1996-1997

Corse Matin
Corse Matin

Piferini (dirigeant),baralini,biancardini,marchetti,ferrali,muracchioli,battesti,orsini(pdt),poggi(dirigeant)-biancardini(dirigeant),oliva,torraca,leschi,albertini,guidicelli,fraticelli,biancardini(coach)

Corse Matin
Corse Matin

Debout : Denis Bianccardini,Dari,hypolite, José Oliva,Raphael Barralini , ,Assan, Jeannot Biancardini accroupi 2eme jean paul Guidicelli , Alain leschi , jean marc , x , Jean Noel Carlotti , Laurent Risterucci et Augustin Toracca

SAISON 1997-1998

Corse Matin
Corse Matin

En haut de g à d(barralini, fraticelli, dominici,?, santini, Luiggi, Muraccioli, Pietri, accroupis g à d, lenzotti, guidicelli, eladi, roye, dominici f, Ronan, Battesti

SAISON 1998-1999

Corse Matin
Corse Matin

Debout : PIETRI VALENTINI SOUDIER FRATICELLI FERRARI PINELLI COACH BARALINI A  Accroupis : LEMARY SANTONI BIANCARDINI DOMINICI PIFERINI PALANDRI

SAISON 1999-2000

Guide du Football Corse
Guide du Football Corse

n haut de gauche à droite jean marc pinelli /jean marie biancardini /hassan /marco furfaro /momo /ph Dominici /Jm Dominici /François Muracciole/en bas raph barralini/pascal Pietri /marius mariotti /Jp Giudicelli/alain leschi/foudil/jean marc

Corse Matin
Corse Matin

Debout : J Pierre Guerrini, Orsini  , Marco furfaro, Luiggi ange Noel ,Barallini Raphaël , Pascal Pietri , Marius Mariotti , Pifferini Mika , Momo El Youssef,  Pinelli ,Dominici Jean mi,
Accroupis : Guidicelli jean Paul ,Hassan boufarki ,Simon-jean Palandri ,Santoni jean Louis ,Jean Paul villa, Momo Elhadi ,

Les enfants Mighé Guidicelli et Raphael Barralini

Corse Matin
Corse Matin
Corse Matin
Corse Matin

SAISON 2000-2001

Mario Grazi
Mario Grazi

En haut de gauche à droite: R.Baralini-M.furfaro-El haddi-Villa-Tusoli-dominicci-pifferini-Ferrari-D.biancardini.
En bas, de gauche à droite: S JPalandri -C.Vittini -C Costantini-pantalacci-Boy-Jao-Guidicelli.

SAISON 2001-2002

Guide du Football Corse
Guide du Football Corse

Debout : Marcel Lopes , Achilli , Denis Biancardini , Pascal Tusoli , H Ferrari , El Hadi , Geraudi , Marco Furfaro . Accroupis : Simon-jean Palandri , Abdel Jao , C Bonal , Martin Marchetti , Boufarkih et Driss Jao

SAISON 2004-2005

Guide du Football Corse
Guide du Football Corse

PHB . En haut de g à d (santori jc,bize Luc,simula a n,gasperini jm, marcadal anto,saez r,biancardini d,santoni il, en bas de g à d momo,Rachid, bartoli j,ricciardi j,battesti p,x , x

SAISON 2006-2007

Photo GDF
Photo GDF

Debout de gauche à droite Battesti jean mi /Thomas 'El Pibe' Capia/Julien Pre / Denis Biancardini/anthony Marcadal /Nico Bartoli ni/lares/pascal Pietri
Accroupis romain bonagiunta/Nata pantalacci/Julien Lj Ricciardi/Flo pré /rouani/ange noel luiggi /Seb Cheynet

SAISON 2011/2012