BRUNO Gianni

Né le 19 Aout 1991

Belge

Attaquant

 

- 2008: International Belge U17 . 11 matchs et 3 Buts

- 2009: International Belge U18 .   6 matchs et 3 Buts

- 2010: International Belge U19 .  14 matchs et 7 Buts

Depuis 2011 . International Belge Espoir . 8 matchs et 3 Buts

ANNEE

CLUBS

   M

   A

   T

   C

   H

   S

 

   B

   U

   T

   S

 

EXPULS

 SEL

  A

AUTRES

L1

L2

CF

CL

CE

CFA

L1

L2

CF

CL

CE

CFA

M

B

SELECT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O8/O9

LILLE

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O9/1O

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

1O 11

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

11 12

 

9

 

2

1

 

8

1

 

1

 

 

5

 

 

 

 

12 13

 

13

 

1

2

2

6

 

 

 

1

1

3

 

 

 

 

13 14

SC BASTIA

31

 

2

 

 

 

8

 

 

 

 

 

1 (L1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

53

 

5

3

2

60

9

 

1

1

1

26